image

VitrOmics richt haar pijlen op de ontwikkeling van onder andere nieuwe diagnostische producten gebaseerd op het PamChip® technologie platform. Het toepassing veld is therapie-op-maat (personalised/precision medicine). Het PamChip platform is ontwikkeld door VitrOmics’ dochterbedrijf PamGene (www.pamgene.com) en wordt al wereldwijd gebruikt voor een verscheidenheid aan academische en bio-pharmaceutische onderzoekstoepassingen.

Daarnaast is er ook een belangrijke link met andere bedrijven die zich bezig houden met personalised medicine zoals Pepscan (www.pepscan.com), personalised medicines peptides en Lead Pharma (www.leadpharma.com).

VitrOmics ziet een belangrijke rol voor personalised medicine bij het verbeteren van therapiekeuzes voor de individuele patiënt en heeft daarvoor een aantal prospectieve klinische onderzoeken samen met zorgverleners en zorgverzekeraars geïnitieerd.