ZonMw congres zet therapie-op-maat centraal

Het Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) congres van ZonMw werd op 6 april al weer voor de vijfde keer georganiseerd. Opvallend was dat deze keer therapie-op-maat (personalised medicine) zeer prominent naar voren kwam in de plenaire lezingen. Jeroen Geurts, de nieuwe voorzitter van ZonMw, noemde therapie-op-maat een zeer belangrijke ontwikkeling. Ook hij wil nieuwe wegen in medicijnonderzoek in slaan. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van klinische onderzoeken waar nu de zeer degelijke en uitgebreide Randomized Controlled Trials (RCTs) de gouden standaard zijn. Maar deze behoeven tevens een enorme inspanning voor de ontwikkeling en invoering van nieuwe therapie. Zijn daar misschien laagdrempeliger variaties op te bedenken waardoor goede medicijnen, ook voor kleinere patientengroepen, sneller goedgekeurd kunnen worden? In deze context gaf Diande Veldman van de patiëntenfederatie Nederland ook aan dat het voor patiënten essentieel is dat nieuwe werkende behandelingen zo snel mogelijk op de markt komen. Waarbij betaalbaarheid van die behandeling natuurlijk ook essentieel is.

De noodzaak samen in te zetten op meer therapie-op-maat in de zorg wordt zo langzamerhand voor de meeste betrokken partijen wel duidelijk. Echter er waren nog veel onduidelijkheden over de therapie-op-maat implementatie route (hoe dan?), de financiering van therapie-op-maat in de zorg (wie betaalt het?) en de praktische concrete vorm met de belangrijke rol van companion diagnostische testen om werkende therapie voor patiënten te vinden (hoe zie dit er in praktijk uit?).

In de subsessies werden de resultaten door ZonMw GGG gesubsidieerde projecten gepresenteerd. Hoe moeizaam de zoektocht is van veel onderzoekers naar de relevante klinische informatie voor individuele voorspellende therapiebesluiten is evident. En helaas werd de presentatie vaak afgesloten met de woorden “er is meer onderzoek is nodig voordat deze bevindingen in de kliniek toegepast worden”.