Vitromics participeert in de oprichting van het Noord-Brabants Therapie-op-Maat Kennisinstituut (TOMi)

Vitromics participeert in de oprichting van het Noord-Brabants Therapie-op-Maat Kennisinstituut (TOMi). TOMi wordt een kennis- en regie-orgaan dat zich richt op de ondersteuning en initiatie van activiteiten die leiden tot beter zorg vanuit het therapie-op-maat principe. Daarmee komt de individuele patiënt centraal in het zorgproces te staan. De focus ligt bij therapie-op-maat op het verkrijgen van betere uitkomstvoorspellingen bij aanvang van therapie. Het bepalen van relevante karakteristieken van de individuele patiënt speelt daarbij een grote rol. Op dit gebied zijn er (inter)nationaal veel innovaties en het TOMi richt zich op het versnellen van de acceptatie van deze innovaties in de zorg. Bij de oprichting van TOMi worden de life sciences krachten van Noord-Brabant (academia, bedrijfsleven en ziekenhuiswezen) gebundeld. Via co-creatie wordt er de komende maanden gestart met de verschillende projecten die bijdragen aan therapie-op-maat voor de individuele patiënt. Het TOMi oprichtingsproces wordt direct ondersteunt door de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij door de aanstelling van Tessa Fuhring-Holzhaus als kwartiermaker van TOMi i.o.