VIG: Ruimte maken voor personalised medicine

Tijdens het laatste Kennisatelier van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) op 24 januari in Den Haag stond Personalised Medicine centraal. Kennis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Therapie-op-Maat bedrijf VitrOmics op het gebied van personalised medicine werden door de VIG bij elkaar gebracht met als doel de aanwezigen te informeren over de huidige stand van zaken. Een verslag over de bijeenkomst kunt u hier lezen. Alhoewel er veel over personalised medicine te doen is, bestaat er nog onduidelijkheid bij betrokkenen in de gezondheidszorg wat personalised medicine nou precies inhoudt. Hieronder een figuur uit de VitrOmics presentatie waarin een aantal begrippen ten opzichte van elkaar worden geordend.