Verdieping therapie op maat NWA Route gepubliceerd

Een overheidscommissie onder leiding van prof. dr. Stefan Sleijfer (NFU) en Ilse Custers (ZonMw) hebben recent een verdieping gepubliceerd van de therapie op maat route van de Nederlandse Wetenschaps Agenda (NWA).

Personalised medicine is van groot belang voor zowel het individu als voor de maatschappij en zal bijdragen aan minder overbehandeling en betere effectiviteit en doelmatigheid van gegeven interventies.

Personalised medicine (of ‘precisiegeneeskunde’ of ‘therapie op maat’) speelt een hoofdrol in het op individuele basis voorkomen of zo goed mogelijk te behandelen van ziektes. Het gaat hierbij om de mogelijkheid op basis van individuele kenmerken van een patiënt (zoals genetische blauwdruk of expressie van eiwitten) en/of specifieke kenmerken van de ziekte (bijvoorbeeld mutaties in een tumor) de meest succesvolle behandeling te bepalen. Er zijn vele factoren die deze meest optimale benadering bepalen die vaak per individu verschillend zijn en vaak ook nog in de loop van het leven of ziekte kunnen veranderen. Dat betreft zowel de effectiviteit van de behandeling als het voorkomen van ongewenste bijwerkingen.

Voor het hele rapport: Kennisagenda therapie op maat