Slokdarmkanker studie MORE gestart

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft de MORE klinische studie gestart waarmee onderzocht wordt of het mogelijk is om in de toekomst patiënten met slokdarmkanker na radiochemotherapeutische behandeling de optie te bieden om af te zien van een slokdarm operatie. Patiënten die volgens de huidige richtlijnen behandeld worden volgens het CROSS protocol komen in aanmerking voor deelname aan deze, vooralsnog, prospectieve MORE studie. Dit onderzoek sluit aan bij de observatie dat bij ongeveer een derde van de in het CROSS protocol behandelde patiënten de patholoog geen tumor cellen meer in de slokdarmpreparaten kan detecteren.

MORE staat voor “Markers Of Response to chemoradiation in Esophageal cancer”. Deze studie is mede geïnitieerd door de patiëntenvereniging Zorgbelang Fryslân, het Erasmus Institute of Medical Technology Assesment, Vitromics en Stichting De Friesland. Het Tumorgenetica Laboratorium van het Radboud UMC gaat daarbij de DNA analyses verzorgen. Bij succesvolle afsluiting van de studie, in twee à drie jaar, wordt de studie uitgebreid met patiënten van het UMC Groningen. De unieke aspecten van deze studie zijn ondermeer de onderscheidende opzet van de moleculaire analyses en de begeleiding door een breed multidisciplinair project team.


CROSS: chemoradio therapie gevolgd door chirurgie