Over de illusie van evidence-based practice in de zorg

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, onder voorzitterschap van Pauline Meurs, heeft een belangrijke analyse over Evidence Based Practice (EBP) gepubliceerd. Vanwege de onduidelijke inhoud en de tekortkomingen van EBP pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving voor ‘context-based practice’ in plaats van ‘evidence-based practice’”. Hieronder een paar quotes uit dit rapport, getiteld “Zonder context geen bewijs”, die laten zien dat dit een belangrijk en lezenswaardig stuk is voor professionals actief in de innovatie van de gezondheidszorg:

“EBP heeft de kwaliteit en veiligheid van de zorg aanzienlijk verbeterd”.

“Maar er is ook een keerzijde. Deze komt er in de kern op neer dat de kennis waar EBP vanuit gaat een reductie van de werkelijkheid is”.

“Een inherent risico van EBP is dat het goede, patiëntgerichte zorg reduceert tot datgene wat bewezen is”.

“Anders gezegd pretendeert de kennis waar EBP vanuit gaat universele geldigheid, en is deze kennis onpersoonlijk: zij staat los van de professional en de patiënt als persoon”.

“Als richtlijnen en kwaliteitsindicatoren niet kritisch worden toegepast werkt dit ongewenste standaardisering van de zorg in de hand. Dit alles samengenomen stuurt de zorgpraktijk in de richting van datgene wat met behulp van de EBP-methodiek kan worden onderzocht en onderbouwd. Dit gaat ten koste van zorg waarbij dit niet of moeilijk kan, en van zorg die commercieel niet interessant is”.

“Het bewijs als basis voor goede zorg is dus een illusie”.

Het hele rapport is hier te vinden