NL

Nieuws

 • UITVOERINGSPROGRAMMA 2018-2022 Innovatie life sciences & health gepubliceerd

  24 juli 2018

 • Personalized Medicine bij de FDA - 2017 voortgangsrapport

  31 mei 2018

 • Verdieping therapie op maat NWA Route gepubliceerd

  12 april 2018

 • Meer Behandeling-op-Maat!

  01 maart 2018

 • Merck en AstraZeneca executives ondersteunen therapie op maat aanpak

  11 januari 2018

 • Europese (bio)farmaceutische industrie benadrukt belang van therapie-op-maat

  27 november 2017

Positieve berichten en verwachting in de pers over voortgang onderzoek in de oncologie

dinsdag 06 augustus 2013

Recente berichten uit het oncologisch onderzoeksveld, afgelopen juni en juli  gepresenteerd door het Nederlands Kanker Instituut (NKI), laten zien dat er goede stappen worden gemaakt in het karakteriseren van specifieke borsttumoren. Ook is door de voorzitter van het bestuur van de NKI de verwachting uitgesproken dat binnen 20 jaar 90% van kanker begrepen en beheersbaar zal zijn, waarna kanker een chronische ziekte zal worden. De grote troeven die hierbij naar voren worden geschoven zijn de bepalingen van de samenstelling van het DNA van tumoren met daarbij de vele, gestaag op de markt komende, gerichte therapieën (targeted therapies).      

De meningen zijn nogal verdeeld als het gaat over de voorspellende waarde van DNA en de invloed van andere factoren op “baat van een therapie”. Prof. Dr. Em. Jean Jacques Cassiman’s  presenteerde tijdens een TEDxFlandersSalon in 2012 de diversiteit van de menselijke soort en in hoeverre variaties in het DNA een  verklaring voor die diversiteit geven. Prof. Cassiman heeft in mei nog een eredoctoraat ontvangen van de universiteit van Hasselt voor de wijze waarop hij zich heeft ingespannen om het brede publiek te informeren over DNA-onderzoek. Hij geeft ook in deze presentatie een duidelijk beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de gedetailleerde DNA bepalingen. Hierbij bespreekt hij ook de rol die omgevingsfactoren spelen, zoals onder meer in de conditionering van DNA.

In een presentatie voor het Belgische Federale parlement gaat Prof. Cassiman al in 2009 in op de invloed van DNA (genen) en omgevingsfactoren. Met een aantal duidelijk aanbevelingen voor de ontwikkeling van personalised medicine. De link naar deze Nederlans/Franse presentatie is hier bijgevoegd.

Een parallel met de oncologie lijkt mogelijk: De informatie in de DNA samenstelling van een tumor gaat ons veel brengen. Maar het is wellicht een momentopname en de hele puzzel kan pas goed gelegd worden met inzicht in andere factoren die de tumor en therapie beïnvloeden zoals bijvoorbeeld eiwitactiviteiten en eiwitsignaleringsnetwerken in de tumorcellen, de  heterogeniteit van de tumor, de invloed van omringende cellen en het immuunsysteem.

VitrOmics Healthcare Holding B.V. innoveert personalised medicine: www.vitromics.com