NL

Nieuws

 • UITVOERINGSPROGRAMMA 2018-2022 Innovatie life sciences & health gepubliceerd

  24 juli 2018

 • Personalized Medicine bij de FDA - 2017 voortgangsrapport

  31 mei 2018

 • Verdieping therapie op maat NWA Route gepubliceerd

  12 april 2018

 • Meer Behandeling-op-Maat!

  01 maart 2018

 • Merck en AstraZeneca executives ondersteunen therapie op maat aanpak

  11 januari 2018

 • Europese (bio)farmaceutische industrie benadrukt belang van therapie-op-maat

  27 november 2017

Succesvolle conferentie in Dublin

maandag 25 maart 2013

Cruciale veranderingen op EU niveau noodzakelijk


Op 25 maart  was Tim Kievits voorzitter van de sessie over Health Technology Assessment van de conferentie ‘Innovation and Patient access to Personalised Medicine’ in Dublin. Tijdens deze conferentie werd besproken welke cruciale veranderingen er op Europees niveau nodig zijn om een succesvolle ontwikkeling van personalised medicine mogelijk te maken. De deelnemers werden het eens over de volgende randvoorwaarden:

-Wetgeving die de privacy van de patiënt borgt, maar tegelijkertijd een brede gebruik van data voor onderzoek en gezondheidszorg mogelijk maakt

-Nieuwe samenwerkingsverbanden om de onderzoeksresultaten in het gezondheidszorgsysteem te krijgen

-Een betere coördinatie van wetgeving rond medicijnen, diagnostica en imaging

-Informatie- en communicatietechnologie die efficiënt data kan genereren en analyseren

-Betrokkenheid van patiënten als actieve partners in de gezondheidszorg, in plaats van passieve onderwerpen

-Slimme en robuuste methoden voor klinische trials die beantwoorden aan een nieuwe approach

-Een waardebeoordelingssysteem dat beter past bij de nieuwe benadering van medicijnen

-Een flexibeler systeem voor waardering en vergoeding

-Training van professionals in de gezondheidszorg

-Ondersteuning voor publiek-private partnerships die kunnen promoten hoe noodzakelijk het is om samen te werken aan de ontwikkeling van personalised medicine.

VitrOmics Healthcare Holding B.V. innoveert personalised medicine: www.vitromics.com